ABSOLWENCI

 

Absolwenci 2018

 

Klasa IIIa, wychowawca: Anna Ochalska

 

Klasa IIIb, wychowawca: Witold Pawlik

 
 

Absolwenci 2017

 

Klasa IIIa, wychowawca: Renata Gorczyca

 

Klasa IIIb, wychowawca: Ewa Pleśniak

 
 

Absolwenci 2016

 

Klasa IIIa, wychowawca: Agata Wąsacz

 

Klasa IIIb, wychowawca: Alicja Kostkiewicz

 
 

Absolwenci 2015

 

Klasa IIIa, wychowawca: Marzena Nakoneczna

 

Klasa IIIb, wychowawca: Barbara Basta

 

Klasa IIIc, wychowawca: Anna Ochalska

 
 

Absolwenci 2014

 

Klasa IIIa, wychowawca: Joanna Sikora Stecura, Renata Gorczyca

 

Klasa IIIb, wychowawca: Elżbieta Morawska-Macuga

 

Klasa IIIc, wychowawca: Urszula Zariczna

 
 

Absolwenci 2013

 

Klasa IIIa, wychowawca: Agata Wąsacz

 

Klasa IIIb, wychowawca: Agnieszka Dudziak

 

Klasa IIIc, wychowawca: Alicja Kostkiewicz

 
 

Absolwenci 2012

 

Klasa IIIa, wychowawca: Igor Fleytukh

 

Klasa IIIb, wychowawca: Barbara Basta