DOKUMENTY

 

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych - klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna (RODO) dla ucznia i jego rodziców

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

Wniosek o przyjęcie do klasy integracyjnej Gimnazjum Publicznego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach

 

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

 

Oświadczenie o wynagrodzeniu