DOKUMENTY

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

Wniosek o przyjęcie do klasy integracyjnej Gimnazjum Publicznego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach

 

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

 

Oświadczenie o wynagrodzeniu