SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 
 

Skład samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

 
 

 

imię i nazwisko

 

funkcja

 

 

Aleksandra Orzech - przewodniczący  

 

Kamil Łysik - zastępca przewodniczącego