UCZNIOWIE

 

Klasa IIa, wychowawca: Agata W¹sacz

 

Klasa IIb, wychowawca: Alicja Kostkiewicz

 

Klasa IIIa, wychowawca: Anna Ochalska

 

Klasa IIIb, wychowawca: Witold Pawlik