DOKUMENTY

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

 

Wniosek o przyjęcie do Przedszkola na rok szkolny 2018/2019

 

Deklaracja kontunuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019

 

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

 

Oświadczenie o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

 

Deklaracja w sprawie określenia dziennej liczby godzin świadczeń udzielanych dziecku przez przedszkole ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

 

Zarządzenie dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach w sprawie zasad dotyczących zmian godzin zadeklarowanych przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego im. Orła Białego w Orłach

 

Wniosek o przynanie świadczenia socjalnego

 

Oświadczenie o wynagrodzeniu