DOKUMENTY

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

 

Wniosek o przyjęcie do Przedszkola na rok szkolny 2017/2018

 

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

 

Deklaracja w sprawie określenia dziennej liczby godzin świadczeń udzielanych dziecku przez przedszkole ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

 

Zarządzenie dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach w sprawie zasad dotyczących zmian godzin zadeklarowanych przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego im. Orła Białego w Orłach

 

Wniosek o przynanie świadczenia socjalnego

 

Oświadczenie o wynagrodzeniu