DOKUMENTY

 

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych - klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna (RODO) dla ucznia i jego rodziców

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

 
Zasady rekrutacji do Przedszkola Samorządowego i Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej na rok szkolny 2018/2019
 
Ogłoszenie dla rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Orłach
 
04-06-2018 - Ogłoszenie dot. rekrutacji
 
21-05-2018 - Postępowanie uzupełniające do Przedszkola Samorządowego im. Orła Białego w Orłach
 
11-05-2018 - Postępowanie uzupełniające do Przedszkola Samorządowego im. Orła Białego w Orłach
 
30-04-2018 - Informacja dot. rekrutacji
 
13-04-2018 - Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Orłach na rok szkolny 2018/2019
 
03-04-2018 - Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Orłach na rok szkolny 2018/2019
 
03-04-2018 - Lista dzieci niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Orłach
 
Informacja o terminach rekrutacji
 

Wniosek o przyjęcie do Przedszkola na rok szkolny 2018/2019

 

Deklaracja kontunuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019

 

Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych (kontynuacja wychowania przedszkolnego)

 

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

 

Oświadczenie o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

 

Deklaracja w sprawie określenia dziennej liczby godzin świadczeń udzielanych dziecku przez przedszkole ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

 

Zarządzenie dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach w sprawie zasad dotyczących zmian godzin zadeklarowanych przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego im. Orła Białego w Orłach

 

Wniosek o przynanie świadczenia socjalnego

 

Oświadczenie o wynagrodzeniu