DOKUMENTY

 

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych - klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna (RODO) dla ucznia i jego rodziców

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

 

Karta zapisu dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019

 

Karta zapisu dziecka do klasy czwartej na rok szkolny 2018/2019

 

Karta zapisu dziecka do klasy piątek na rok szkolny 2018/2019

 

Karta zapisu dziecka do klasy szóstej na rok szkolny 2018/2019

 

Karta zapisu dziecka do klasy siódmej na rok szkolny 2018/2019

 

Karta zapisu do klasy VII Szkoły Podstawowej o profilu sportowym na rok szkolny 2018/2019

 

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

 

Oświadczenie o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

 

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

 

Oświadczenie o wynagrodzeniu