DOKUMENTY

 

Karta zapisu ucznia do klasy III Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Orłach o profilu sportowym w roku szkolnym 2017/2018

 

Karta zapisu ucznia do klasy VII Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Orłach w roku szkolnym 2017/2018

 

Karta zapisu ucznia do klasy VII Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Orłach o profilu sportowym w roku szkolnym 2017/2018

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

Karta zapisu dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach

 

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

 

Oświadczenie o wynagrodzeniu