GALERIA

 

Dzień Edukacji Narodowej, Pasowanie na ucznia Klasy I

14.10.2015 r. , Or³y