GALERIA

 

Dzień Edukacji Narodowej, Pasowanie na ucznia Klasy I

14.10.2016 r. , Or³y