RADA RODZICÓW

 

Skład rady rodziców na rok szkolny 2016/2017

 

 

imię i nazwisko

 

funkcja

 

 

Bernadetta Ruszel - przewodniczący  

 

Agnieszka Smyk - zastępca przewodniczącego  

 

Leszek Litwin - sekretarz  

 

Zbigniew Łaba - skarbnik  
 
 

Komisja rewizyjna:

 

 

Dariusz Pawłowski - przewodniczący komisji rewizyjnej  

 

Jolanta Zubrzycka - członek komisji rewizyjnej  

 

Małgorzata Czajkowska - członek komisji rewizyjnej