SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 
 

Skład samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017

 
 

 

imię i nazwisko

 

funkcja

 

 

Klaudia Łęgowy - przewodniczący  

 

Dominika Czajkowska - zastępca przewodniczącego  
  Rafał Klinger - zastępca przewodniczącego  
  Karolina Gaweł - zastępca przewodniczącego  
  Wiktoria Groszek - sekcja dekoracyjna  
  Izabela Demczuk - sekcja dekoracyjna  
  Karol Sajdak - sekcja dekoracyjna  
  Karol Płonka - sekcja organizacyjna  
  Patrycja Drabicka - sekcja organizacyjna  
  Maja Kotowicz - sekcja organizacyjna  
 
Opiekunami Samorządu są Panie Justyna Kuźniar i Anna Citkowska