SPORT SZKOLNY

 

Miejsce ćwiczeń: hala sportowa w Orłach

 

Test Sprawności Fizycznej Z.Chromińskiego

 

Indeks Sprawności Fizycznej K.Zuchory

 

Bieg Orła

 

Najlepszy sportowiec Szkoły Podstawowej

 

Kalendarz szkolnych imprez sportowych na rok 2018/2019