UCZNIOWIE

 

Klasa "0", wychowawca: Alicja Synus

 

Klasa Ia, wychowawca: Małgorzata Kulawska

 

Klasa Ib, wychowawca: Krystyna Kurpyta

 

Klasa II, wychowawca: Krystyna Morawska

 

Klasa IIIa, wychowawca: Elżbieta Dedio

 

Klasa IIIb, wychowawca: Janina Broda

 

Klasa IVa, wychowawca: Joanna Sikora-Stecura

 

Klasa IVb, wychowawca: Ewa Pleśniak

 

Klasa V, wychowawca: Renata Pelc

 

Klasa VIa, wychowawca: Anna Baran

 

Klasa VIb, wychowawca: Renata Gorczyca

 

Klasa VIIa, wychowawca: Marzena Podgórska

 

Klasa VIIb, wychowawca: Marzena Nakoneczna