UCZNIOWIE

 

Klasa "0" (25 uczniów), wychowawca: Justyna Wota, nauczyciel wspomagający: Lucyna Błonarowicz

 

Klasa "I" (17 uczniów), wychowawca: Janina Broda, nauczyciel wspomagający: Lucyna Błonarowicz

 

Klasa "IIa" (15 uczniów), wychowawca: Małgorzata Kulawska, nauczyciel wspomagający: Agnieszka Orłowska

 

Klasa "IIb" (13 uczniów), wychowawca: Krystyna Kurpyta, nauczyciel wspomagający: Lucyna Anna Łyszczarz

 

Klasa "III" (21 uczniów), wychowawca: Krystyna Morawska, pomoc nauczyciela: Małgorzata Hamryszczak

 

Klasa "IVa" (14 uczniów), wychowawca: Elżbieta Dedio, nauczyciel wspomagający: Alicja Synus

 

Klasa "IVb" (25 uczniów), wychowawca: Urszula Zariczna

 

Klasa "Va" (19 uczniów), wychowawca: Joanna Sikora-Stecura, nauczyciel wspomagający: Anna Citkowska

 

Klasa "Vb" (20 uczniów), wychowawca: Ewa Pleśniak, nauczyciel wspomagający: Krystyna Lichota

 

Klasa "VI" (25 uczniów), wychowawca: Renata Pelc

 

Klasa "VIIa" (19 uczniów), wychowawca: Anna Baran, nauczyciel wspomagający: Anna Baran

 

Klasa "VIIb" (22 uczniów), wychowawca: Renata Gorczyca

 

Klasa "VIIc" (16 uczniów), wychowawca: Małgorzata Bukowy

 

Klasa "VIIIa" (18 uczniów), wychowawca: Marzena Podgórska, nauczyciel wspomagający: Małgorzata Bukowy

 

Klasa "VIIIb" (28 uczniów), wychowawca: Marzena Nakoneczna, nauczyciel wspomagający: Beata Wilk