DOKUMENTY

 

Ogłoszenie o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Orłach

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola na rok szkolny 2019/2020

 

Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

 

Karta zapisu dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020

 

Karta zapisu do klas na rok szkolny 2019/2020

 

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019/2020

 

Oświadczenia rodziców

 

Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Orły z dnia 07 lutego 2019 r.

 

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych - klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna (RODO) dla ucznia i jego rodziców

 

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

 

Oświadczenie o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

 

Deklaracja w sprawie określenia dziennej liczby godzin świadczeń udzielanych dziecku przez przedszkole ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

 

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

 

Zarządzenie dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach w sprawie zasad dotyczących zmian godzin zadeklarowanych przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego im. Orła Białego w Orłach

 

Zmiany w przepisach prawa oświatowego, które weszły w życie 1 września 2015 r.

 

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

 

Oświadczenie o wynagrodzeniu