DOKUMENTY

 

Zmiany w przepisach prawa oświatowego, które weszły w życie 1 września 2015 r.

 

Karta zapisu ucznia do klasy III Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Orłach o profilu sportowym w roku szkolnym 2017/2018

 

Karta zapisu ucznia do klasy VII Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Orłach o profilu sportowym w roku szkolnym 2017/2018

 

Karta zapisu dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach

 

Wniosek o przyjęcie do Przedszkola na rok szkolny 2017/2018

 

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

 

Deklaracja w sprawie określenia dziennej liczby godzin świadczeń udzielanych dziecku przez przedszkole ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

 

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

 

Oświadczenie 1

 

Oświadczenie 2

 

Oświadczenie 3

 

Oświadczenie 4

 

Harmonogram rekrutacji

 

Zarządzenie dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach w sprawie zasad dotyczących zmian godzin zadeklarowanych przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego im. Orła Białego w Orłach

 

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

 

Oświadczenie o wynagrodzeniu

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania (Szkoła Podstawowa)

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania (Gimnazjum)