DYREKCJA

 

- Dyrektorem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach jest p. Renata Iwanów.

- Zastępcą Dyrektora jest p. Renata Pelc.