DYREKCJA

 

Dyrektorem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach jest p. Renata Iwanów