INTEGRACJA

 

AKTUALNOŚCI

 
 

Kilka słów o integracji

 

Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Organizacja procesu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami

 

Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych

 

Poradnik dla rodziców dziecka z niepełnosprawnością

 

Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie i w szkole

 

Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu - poradnik

 

Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu - poradnik

 

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

 

S.Jakubowski "Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi"

 

Kto twarz ma pogodną