ŚWIETLICA SZKOLNA

 

Regulamin świetlicy szkolnej

 

1. Wszyscy dbamy o wygląd naszej świetlicy, o ład i porządek. Sprzątamy po sobie. Pamiętamy, że każda rzecz ma swoje miejsce.

 
2. Szanujemy wszystkie przybory, gry i zabawki.
 

3. Chętnie uczestniczymy w zajęciach, grach, zabawach, w pracach porządkowych.

 

4. Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę, aby nie przeszkadzać innym.

 
5. Starannie odrabiamy zadania domowe.
 
6. Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.
 
7. Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy.
 

8. Wychodzimy ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela - opiekuna świetlicy.

 

9. Po skończonych lekcjach przychodzimy do świetlicy i swoją obecność zgłaszamy wychowawcy w świetlicy.

 
10. Jesteśmy kulturalni. Używamy zwrotów grzecznościowych.
 
11. Nie krzyczymy, nie biegamy.
 
12. Nie ruszamy cudzych rzeczy.
 
13. Nie przeklinamy, nie pyskujemy i nie hałasujemy.
 
14. Nie niszczymy cudzych prac.
 
15. Pomagamy słabszym.
 

16. Zachowujemy się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom oraz wychowawcy.

 
17. Słuchamy poleceń oraz próśb nauczyciela.