ŚWIETLICA SZKOLNA

 

Dzieci dojeżdżające, oczekujące na autobus szkolny, mają obowiązek uczęszczania na zajęcia świetlicowe. Pozostają one w tym czasie pod opieką i odpowiedzialnością nauczyciela świetlicy. Jeżeli uczeń samowolnie opuszcza świetlicę i szkołę, odpowiedzialność za dziecko w tym czasie przejmują rodzice. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 650-800 , 1130-1615.

 

Regulamin świetlicy szkolnej